„Grenzenlose Schmiedeschätze“ ist ein grenzübergreifendes Projekt des Vereins Schmidezentrum Ybbsitz in Kooperation mit den tschechischen Gemeinden Brtnice und Náměšť nad Oslavou. Vereinsmitglieder, Schmiede, VertreterInnen aus Politik und Tourismus sowie Interessierte entwickelten gemeinsam mit der Agentur P&R im Rahmen eines durch Interreg geförderten Projekts das Konzept zur digitalen Plattform „forumferrum.com“. Hier werden zukünftig Schmiedewerke digital modernst präsentiert und ihre SchöpferInnen vorstellt. Auf „forumferrum.com“ holen wir die Werke der teilnehmenden Schmiedeorte digital vor den Vorhang, um allen am Schmieden Interessierten, Ausbildungsstätten, den Künstlerinnen und Handwerkern selbst sowie nachfolgenden Generationen einen grenzenlosen Zugang zu diesem Schatz zu gewähren.

„Kovárské poklady bez hranicje“ přeshraniční projekt sdružení Ybbsitz Kovářství ve spolupráci s českými obcemi Brtnice a Náměšť nad Oslavou. Členové sdružení, kováři, zástupci politiky a cestovního ruchu i zainteresované strany vyvinuli koncept digitální platformy „forumferrum.com“ společně s agenturou P&R v rámci projektu financovaného Interregem. V budoucnu zde budou prezentována kovářská díla v nejmodernější digitální podobě a představeni jejich tvůrci. Na "forumferrum.com" přinášíme díla zúčastněných kovářských míst digitálně před oponu, abychom všem zájemcům o kování, vzdělávacím institucím, samotným umělcům i budoucím generacím umožnili neomezený přístup k tomuto pokladu.

Projektträger | Promotér: Verein Schmiedezentrum Ybbsitz
Projektpartner | Partner projektu: Brtnice, Náměšť nad Oslavou
Weitere Mitwirkende | Ostatní přispěvatelé: FeRRUM, Marktgemeinde Ybbsitz, Galerie 12, Brtnické kovadliny
Projektbegleitung | Podpora projektu: P&R OG